Świadectwa energetyczne + świadectwo charakterystyki energetycznej - mgr inż. Paweł Drożdż
Świadectwa energetyczne + świadectwo charakterystyki energetycznej - mgr inż. Paweł Drożdż
W związku z pojawieniem się na rynku nieruchomości nowych uczestników
(osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej)
istnieje konieczność ochrony interesów tych osób między innymi poprzez opracowanie
standardów ich pracy, określenie godziwego, odpowiadającego nakładowi pracy wynagrodzenia itd.

W tym celu podjęta została inicjatywa założenia Stowarzyszenia (nazwa do uzgodnienia) – osób posiadających lub ubiegających się o uprawnienia do sporządzania Świadectw Charakterystyki Energetycznej.

Organizacją tego przedsięwzięcia
zajęła się Izba Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej i Naukowej
w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 272 B

e-mail: ciesc@wp.pl

Kontakt: Janusz Gołygowski 601-21-12-73

Tel. 0-42 636-29-83, 0-42 636-86-78
Fax: 0-42 637-29-35.


Aktualnie powstaje grupa założycielska.
Osoby zainteresowane aktywnością w tym zakresie
(ewentualne organizowanie struktur na terenie kraju)
proszone są o powyższy kontakt.